Privacystatement

Casa la Quinta
Unnamed rd (36.891338, -4.273061)
29180 Riogordo Malaga
Post adres
Partido del Rio s/n Buzon 73
29180 Riogordo Malaga Spanje


B.M.L Winthaegen Waber : is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:


https://www. casalaquinta.nl/nl
casa.laquinta@outlook.com
+324997591 +32499758912
Casa la Quinta
Unnamed Rd
29180 Riogordo Malaga
Partido del Rio s/n Buzon 73
29180 Riogordo Malaga


Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Bianca Winthaegen Waber functionaris van B&B Casa la Quinta, bereikbaar via casa.laquinta@outlook.com


Als u gebruik wilt maken van een verblijf bij onze B&B CASA LA QUINTA.  • Wij zijn wettelijk verplicht bepaalde persoonsgegevens vast te leggen.

  • We hebben deze gegevens nodig om ervoor te zorgen dat uw boeking geregistreerd wordt in onze boeking-kalender en voor het wettelijk verplichte nachtregister.

  • Wij nemen aan dat u vast begrip heeft voor het feit dat we graag willen weten wie er bij ons verblijft.


1:
Hieronder een overzicht waarom wij deze gegevens nodig hebben:
~Voor het verwerken van uw boeking
~Voor het afhandelen van uw betaling.
~Vanwege speciale verzoeken als u die heeft
~Om u te kunnen bellen of e-mailen over uw eventuele verblijf
~Als u misschien iets heeft laten liggen in 1 van de ruimtes.
~Om te voldoen aan de eisen van het wettelijk verplichte nachtregister.
~Om onze belastingaangifte in te vullen.


2:
Welke persoonsgegevens die worden verwerkt zijn die wat u zelf aan ons verstrekt heeft door gebruik te maken van onze diensten:
~voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
~adresgegevens eventueel postadres
~telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)


3:
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch-lokatie gegevens.
Lijst met contactgegevens van de klant via een app- bankrekeningnummer.


4:
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar:
Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Het is echter niet mogelijk om te controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan de online activiteiten van hun kinderen in de gate te houden, om zo te voorkomen dat er gegevens over uw kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over uw kind neem dan contact met ons op via ons e-mailadres casa.laquinta@outlook.com, en wij verwijderen deze informatie.


5:
burgerservicenummer (BSN)


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


~Het afhandelen van uw betaling-
~Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
~U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
~U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
~Om goederen en diensten bij u af te leveren


Casa la Quinta verwerkt ook persoonsgegevens omdat wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en aangifte bij de Guardia Civil (via I-SCAN).


Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. In de hele EU geldt dan dezelfde privacywetgeving onder de internationale naam GDPR (General Data Protection Regulations).


Geautomatiseerde besluitvorming


Het delen en beveiligen van persoonsgegevens met derden via Casa la Quinta:

~We verkopen uw gegevens niet aan derden.
~We delen uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor onze afspraken met u en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
~Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor bescherming van uw gegevens.
~ Onze boekingspagina op internet en onze website hebben een beveiligde verbinding (SSL).
~ De computers waarop we werken zijn voorzien van de laatste vernieuwde beveiligingssoftware.


Cookies, of vergelijkbare technieken:


~Casa la Quinta gebruikt alleen technische en functionele cookies. ~Analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. (Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone)
~De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat onze website naar behoren werkt en onthoud ook bijvoorbeeld uw eigen voorkeursinstellingen.
~Wij kunnen hiermee onze website optimaliseren.
~U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
~Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:


U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking door B.M.L Winthaegen Waber verantwoordelijke van deze gegevens bij B&B Casa la Quinta.
U hebt ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen (casa.laquinta@outlook.com) om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar casa.laquinta@outlook.com.


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.


We willen u ten slotte er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen en bescherming:  • Met passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met ons.


Geautomatiseerde besluitvorming:  • Wij nemen geen besluiten over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

  • Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.


Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.


10 juni 2020