Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


Casa la Quinta hanteert onderstaande algemene voorwaarden. Deze zijn van kracht vanaf het moment van reservering tot en met het verblijf in onze B&B Casa la Quinta.


Algemeen
 • Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van B&B Casa la Quinta in Riogordo
 • Met het bevestigen van een boeking worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.
 • Het minimum verblijf in Casa la Quinta is twee nachten.
 • Inchecken kan vanaf 15:00 uur, uitchecken kan tot 11:00 uur. In overleg kan hiervan afgeweken worden.
 • Een late check-out is mogelijk wanneer de kamer op de dag van vertrek niet gereserveerd is. De prijs is €20,00. Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.
 • Roken is binnenshuis en in de kamers niet toegestaan. Buiten is roken wel toegestaan echter i.v.m. brandgevaar en hygiëne alle rook afval in asbakken goed doven voordat u het zicht erop kwijt bent.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan omdat we zelf een hond bezitten.
 • Onze B&B Casa la Quinta is een accommodatie voor alleen volwassen, de minimale leeftijd is daarom 18 jaar. We liggen op een rustige plek waar voor de jeugd weinig te beleven is. Uitzondering is als u de beide kamers reserveert als familie.
 • Gasten kunnen hun auto parkeren op ons parkeerplaats boven het huis. Parkeren geschiedt altijd op eigen risico.
 • Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gasten.
 • Gasten dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.
 • De gasten zijn aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen
 • Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers.
 • Alle risico's met betrekking tot het verblijf in onze B&B Casa la Quinta zijn voor rekening van de gasten.
 • Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de B&B dienen door de gasten onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaren van B&B Casa la Quinta.
 • Gasten dienen instructies van de eigenaren op te volgen.
 • De eigenaren kunnen gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang ontzeggen en/of weigeren aan B&B Casa la Quinta, zonder nadere mededeling en opgave van redenen 'en zonder restitutie van verblijfskosten.
 • De administratie van de eigenaar is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gasten het tegendeel kunnen bewijzen.
 • B&B Casa la Quinta behoudt zich het recht om de voorwaarden en bepalingen te wijzigen. U accepteert en erkent als bindend de voorwaarden en bepalingen die van kracht zijn op het moment dat u de website en faciliteiten van B&B Casa la Quinta gebruikt.
 • Gasten van B&B Casa La Quinta dienen zich te houden aan het Huishoudelijk Reglement (zie huishoudelijke reglement ).
Leon Winthaegen en Bianca Winthaegen Waber zijn de eigenaars en beheerders van B&B Casa la Quinta, verder overwegend aangeduid als eigenaren.


Tarieven • De getoonde tarieven zijn per kamer, per nacht en inclusief ontbijt voor twee personen (via een boeking site is het vaak zonder ontbijt).

 • De getoonde tarieven zijn inclusief het gebruik van water, elektriciteit, en bad- & bedlinnen. We zijn milieubewust en zouden het op prijs stellen als u het water niet onnodig verspilt.

 • De getoonde tarieven zijn inclusief btw (of gelijksoortige belasting) volgens het op dat moment geldende btw-tarief.

 • De getoonde tarieven zijn exclusief het gebruik van de honesty-bar en overige diensten die worden aangeboden.

 • De getoonde tarieven zijn exclusief de kosten van een annulering- en reisverzekering. Wij adviseren u een annulering- en een reisverzekering af te sluiten.

 • De getoonde tarieven zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.


Reservering en bevestiging • De boekingsbevestiging kan mondeling, telefonisch (met tekstbericht), maar met schriftelijk bevestiging per e-mail.

 • Na ontvangst van uw directe reserveringsverzoek sturen wij, B&B Casa la Quinta een bevestiging (mits plaats beschikbaar is) een factuur met betaaltermijn en is de reservering definitief na betaling binnen het betaaltermijn.

 • Op onze reserveringsbevestigingen wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden.


Betaling particulieren • De reservering- en verblijfkosten in B&B Casa la Quinta dienen volgens de aangegeven betaaltermijn op voorhand te worden voldaan.

 • De eigenaren kunnen in overleg met de gebruiker van deze voorwaarden afwijken. De tarieven vindt u o.a. terug op onze website.


Betaling • De aanbetaling bedraagt 30% van de kamerprijs van de totale verblijfssom met als vermelding het reserverings nummer, als de aanbetaling binnen is, is de reservering pas definitief.

 • De restantbetaling dient uiterlijk 14 dagen voor aankomst te zijn voldaan.

 • Komt u eerder, binnen de 14 dagen, dient u direct het gehele reserveringsbedrag over te maken.

 • De aanbetaling en restantbetaling dient te worden overgemaakt naar :
  IBAN: ES5521032023020030008990 BIC: UCJAES2M

  Of BELGISCHE bank rekening BE 18735014683865 BIC KREDBEBB
  t.n.v. L.M.F. Winthaegen, Partido del Rio s/n buzon 73, Riogordo (Málaga) Spain
  onder vermelding van uw reserveringsnummer !!

 • De overige kosten voor het gebruik van de honesty-bar, en andere diensten dient u voor vertrek contant af te rekenen.
  De prijzen kunt u vinden bij de honesty-bar.

 • Voor andere betalingen gelieve contant.


Annulering en no show (niet komen zonder annulering) • B&B Casa la Quinta is een klein bedrijf. Annuleringen op relatief korte termijn hebben een groot effect op onze 2 slaapkamer ensuite bezetting die wij jaarlijks proberen te realiseren, en het absoluut niet vanzelfsprekend is dat wij een alternatieve bezetting voor de geannuleerde data kunnen realiseren voor jullie.


Om onze onderneming en inkomsten te beschermen, hebben we annuleringsvoorwaarden opgesteld.
We raden u echter aan om contact met ons op te nemen, indien er toch geannuleerd moet worden!
Dit schriftelijk naar casa.laquinta@outlook.com.


Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn door omstandigheden op de door u geboekte data, dan hanteren wij de volgende annuleringsvoorwaarden:


Annuleringen
* Annuleringen worden uitsluitend schriftelijk of per e-mail geaccepteerd onder vermelding van u reserveringsnummer.
* Indien de reserveringsovereenkomst wordt geannuleerd, worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht en gehanteerd: • Bij annulering tot de 30ste dag rekenen wij voor aankomstdatum geen kosten van de verblijfskosten, het reseveringsbedrag wordt terug gestort;

 • Bij annulering rekenen wij vanaf de 29ste dag tot de 14de dag voor aankomstdatum 30% van de verblijfskosten;

 • Bij annulering rekenen wij vanaf de 13de dag tot 1ste dag voor aankomstdatum 50% van de verblijfskosten ;
  * Bij een no show is de volledige verblijfssom verschuldigd. • Wij adviseren u een goede reis- annuleringsverzekering af te sluiten.


Overmacht
- In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is bed & breakfast Casa la Quinta gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden.
- Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan:
- oorlogsgevaar, oorlog, opstand, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van de eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de accommodatie kan worden gevergd. Natuurlijk zullen wij er alles aan doen om u op dat moment een nieuw onderkomen te verschaffen. Indien u daar geen gebruik van wilt maken worden de betaalde kosten naar u gecrediteerd.


Aansprakelijkheid • Casa la Quinta bed & breakfast kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden ten gevolge het verblijf in de accommodatie geleden schade; de gast vrijwaart Casa la Quinta bed & breakfast tegen aanspraken dienaangaande. Casa la Quinta bed & breakfast is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van de accommodatie. Casa la Quinta bed & breakfast is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen van de gast.

 • Casa la Quinta bed & breakfast kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van de eigenaren

 • De aansprakelijkheid van de accommodatie is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van Casa la Quinta bed & breakfast in het voorkomende geval zal uitkeren.

 • Het gebruik van het zwembad geschiedt op eigen risico. Casa la Quinta bed & breakfast kan niet aansprakelijk worden gehouden voor lichamelijk letsel of schade aan persoonlijke eigendommen door het gebruik hiervan.


Schade.
 • De gast dient zich naar behoren te gedragen en de bed & breakfast accommodatie te gebruiken overeenkomstig de door de accommodatie of de eigenaren gegeven redelijke gebruiksinstructies.
 • De hoofdgast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten aan Casa la Quinta bed & breakfast of de daarin aanwezige zaken of personen toegebrachte schade.
 • Een schadegeval dient door de gast direct aan de eigenaren te worden gemeld. Reparatie- en of vervangingskosten dienen door de gast te worden vergoed.
 • Bij verlies van sleutels worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de gast inrekening gebracht.
  • PRIVACY-VERKLARING zie site
- CONTACT GEGEVENS
bed & breakfast Casa la Quinta

  • 
Bezoekadres: Unnamed rd, Google coördinaties; 36.8912663,-4.2728845. 29180 Riogordo (Málaga) Spanje

  • Postadres: Partido del Rio s/n Buzon 73, 29180 Riogordo (Málaga) Spanje


  • telefoon: 0032499759126 of 0032499758912

  • website: https://www.casalaquinta.nl

  • e-mail: casa.laquinta@outlook.com

  • NIE: Y6808350-L Léon Winthaegen